Termeni si conditii

Termeni si conditii


Termeni si conditii

1. CONDIȚII GENERALE

Acest site este operat de Lady in bucatarie SRL, o societate cu răspundere limitată înregistrată și funcționând conform legislației din România, având sediul social în Bulevardul 1 Mai, numarul 1, Bloc H9, Scara B, Parter, Mun. Constanța, județul Constanța, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/1541/2017 , având codul unic de înregistrare (CUI) RO37606643 (denumită în continuare;”Lady in Bucatarie”), număr de telefon 0723333900 și adresa de e-mail;contact@ladyinbucatarie.ro.

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a site-ului de Internet www.ladyinbucatarie.ro împreună cu toate sub-domeniile acestuia și cu orice alte domenii operate de Lady in Bucatarie și care sunt redirecționate automat către domeniul www.ladyinbucatarie.ro.ro (denumite în continuare;”Site”) precum și termenii și condițiile de achiziționare a produselor și serviciilor comercializate prin intermediul Site-ului (denumite în continuare;”Termenii și Condițiile”).

Prin accesarea Site-ului, oricare și toți utilizatorii acestuia consimt să respecte Termenii și Condițiile precum și legislația aplicabilă. Politica de Cookies și Politica de Confidențialitate;disponibile pe Site, precum și orice alte documente la care se face referire în cuprinsul Termenilor și Condițiilor fac parte din acestea. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, va asumați și sunteți de asemenea de acord cu Politica de cookies, Politica de Confidențialitate și orice alte documente la care se face referire în cuprinsul Termenilor și Condițiilor. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, inclusiv cu prevederile a oricărora dintre politicile anterior menționate, vă rugam să nu utilizați Site-ul. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile;înainte de a utiliza;Site-ul și de a plasa orice comandă prin intermediul acestuia. Prin crearea unui cont pe Site și/sau utilizarea Site-ului și/sau plasarea unei comenzi, orice utilizator al Site-ului acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile în ultima versiune comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării contului și/sau utilizării Site-ului și/sau la data plasării comenzii.

Termenii și Condițiile pot fi modificați în mod unilateral de către Lady in Bucatarie la orice moment, după cum este considerat potrivit de către Lady in Bucatarie. Orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor vor fi opozabile utilizatorilor Site-ului de la data publicării pe Site, urmând a fi aplicabile numai comenzilor înregistrate după publicarea modificărilor respective pe Site. Pentru bună ordine, vă rugam să verificați secțiunea Site-ului cuprinzând Termenii și Condițiile, înainte de a plasa orice comandă, întrucât este posibil ca Termenii și Condițiile să fi suferit modificări de la ultima vizită. Continuarea utilizării Site-ului și/sau plasarea unei comenzi echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Condițiilor.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea unei comenzi și/sau prin efectuarea unei plăți aferente unei comenzi plasate pe Site. Utilizarea Site-ului și/sau plasarea oricărei comenzi prin intermediul acestuia implică reprezentarea și garantarea de către utilizator a faptului că a împlinit vârsta de 18 ani, având deplină capacitate de exercițiu și fiind în măsură să își exprime consimțământul valabil cu privire la Termeni și Condiții. În momentul accesării Site-ului, orice utilizator va confirma că a împlinit vârsta de 18 ani prin bifarea checkbox-ului corespunzător. Pentru claritate, băuturile alcoolice pot fi achiziționate doar de către persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. Daca aveți orice întrebări cu privire la Termeni si Condiții, vă rugăm să contactați Lady in Bucatarie la numărul de telefon 0758 760 760sau la adresa de email;comenzi@ladyinbucatarie.ro.

2. DEFINIȚII

În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:;Bunuri și Servicii;orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Lady in Bucatarie Clientului ca urmare a Contractului încheiat. Client;persoana fizică sau juridică care înregistrează sau inițiază procesul de înregistrare a unei Comenzi, inclusiv, dar fără a se limita la, prin intermediul Contului creat pe Site. Comanda;un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Lady in Bucatarie și Client, prin care Clientul transmite către Lady in Bucatarie, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site, în conformitate cu Termenii și Condițiile. Cont;secțiune din Site, formată dintr-o adresă de e-mail și o parola aleasă de către Client, care permite acestuia transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client și istoricul acestuia in Site (istoricul comenzilor, comenzi in derulare, facturi fiscale etc.).

Contract;contract la distanță încheiat între Lady in Bucatarie și Client fără prezența fizică simultană a reprezentanților Lady in Bucatarie și a Clientului. Lady in Bucatarie; – plaja situate in județul Constanța, operat de Lady in Bucatarie;denumirea comercială a;ONE PREMIUM SERV S.R.L., o societate cu răspundere limitată înregistrată și funcționând conform legislației din România, având sediul social în Pescarilor 33B., Mun. Constanța, județul Constanța, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/1034/2010 , având codul unic de înregistrare (CUI) 27041320. Site;domeniul www.ladyinbucatarie.ro/events și toate sub-domeniile acestuia precum și orice alte domenii operate de Lady in Bucatarie și care sunt redirecționate automat către domeniul www.ladyinbucatarie.ro.ro, inclusiv, dar fără a se limita la, www.comenzi.ladyinbucatarie.ro. Utilizator;persoana fizică sau juridică care accesează și utilizează Site-ul, inclusiv, dar fără a se limita la, prin crearea unui Cont.

3. CREAREA UNUI CONT

3.1. Pentru a vă crea un Cont, va fi necesară introducerea unei adrese de email și alegerea unei parole. În urma înregistrării, veți primi prin e-mail o notificare cu datele contului de Utilizator pe care le puteți folosi la autentificările ulterioare. 3.2. Lady in Bucatarie poate refuza solicitarea de generare a unui Cont în măsura în care constată ca informațiile furnizate ca parte a procesului de creare a acestuia sunt în mod vădit neconforme cu realitatea (spre exemplu prin utilizarea de nume și prenume corespunzătoare unor personaje de ficțiune, adrese inexistente etc.). 3.3. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/Clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) si pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului său.

4. PLASAREA COMENZILOR PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

4.1. Clientul poate adăuga Bunuri și Servicii în coșul de cumpărături de pe Site, în limita stocului disponibil, pentru acele Bunuri și Servicii pentru care acesta este indicat pe Site, urmând ca dacă dorește înregistrarea Comenzii să apese pe butonul „Finalizează Comanda”.

4.2. Adăugarea unui Bun sau Serviciu în coșul de cumpărături fără a apasă pe butonul „Finalizează Comanda” nu atrage după sine nicio obligație pentru Lady in Bucatarie, rezervarea respectivelor Bunuri și Servicii în favoarea Clientului care a adăugat respectivele Bunuri în coșul de cumpărături nefiind garantată.

4.3. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord să utilizeze forma de comunicare comunicată pe Site, respectiv comunicarea telefonică sau prin e-mail.

4.4. Prin finalizarea unei Comenzi pe Site, Clientul reprezintă și garantează că toate datele furnizate de către acesta către Lady in Bucatarie sunt reale si corecte. Clientul va fi exclusiv răspunzător pentru orice consecință reieșind din sau cauzată de inadvertențele existente în cadrul datelor furnizate de acesta (spre exemplu, livrarea cu întârziere a Bunurilor, livrarea la altă adresa a Bunurilor etc).

4.5. După înregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul va primi o notificare prin email cu privire la plasarea acesteia. Această notificare va include detaliile Bunurilor și Serviciilor comandate, costul total al Comenzii, inclusiv costurile de livrare și un număr de identificare a Comenzii. De asemenea, Clientului i se va aduce la cunoștință că în maximum 48 de ore (fără a include sâmbăta, duminica și zilele libere legale) va fi contactat prin email sau telefonic pentru confirmarea disponibilității Bunurilor și Serviciilor și acceptarea Comenzii. Notificarea primită de către Client după înregistrarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii sau formarea unui Contract.

4.6. Dacă Comanda nu poate fi onorată în totalitate de către Lady in Bucatarie, indiferent de motiv, aceasta va informa Clientul utilizând adresa de e-mail sau numărul de telefon puse la dispoziție de către acesta la efectuarea Comenzii. În această situație, Clientul va avea următoarele opțiuni:;4.6.1. Acceptă stocul de Bunuri existent/Serviciile astfel cum pot fi prestate, caz în care:

4.6.1.1. dacă s-a făcut plata prin transfer bancar, Clientului i se va returna diferența de preț;

4.6.1.2. daca plata urma să se facă prin ramburs, se va recalcula diferența de preț.

4.6.2. Nu acceptă stocul de Bunuri existent/Serviciile astfel cum pot fi prestate, caz în care Clientul are dreptul la anularea întregii Comenzi.

4.7. Dacă Comanda nu este confirmată, Lady in Bucatarie contactează Clientul în vederea informării cu privire la anularea Comenzii. În cazul anulării unei Comenzi, Lady in Bucatarie va returna Clientului orice sume de bani aferente unei astfel de Comenzi, în măsura în care aceasta a fost plătită prin ordin de plată sau transfer bancar.

4.8. Lady in Bucatarie poate refuza o Comanda plasată prin intermediul Site-ului în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără ca acesta să poată pretinde daune de orice natură, în următoarele situații:

4.8.1. eșuarea / invalidarea tranzacției online de către procesatorul de plăti;

4.8.2. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului a tranzacției;

4.8.3. date incomplete sau incorecte ale Clientului;

4.8.4. activitatea Clientului poate produce daune Site-ului;

4.8.5. cel puțin 2 (două) livrări consecutiv eșuate din cauze care țin exclusiv de Client;

4.8.6. utilizarea abuzivă Site-ului, indiferent de forma abuzului;

4.8.7. alte motive obiective, inclusiv, dar fără a se limita la situația în care există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată utilizată de Client.

4.9. Lady in Bucatarie are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea online a Bunurilor și/sau Serviciilor, parțial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă și nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilității Bunurilor și/sau Serviciilor respective, sub rezerva că orice Comenzi confirmate anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse de către Lady in Bucatarie, vor fi în mod corespunzător executate.

5. DREPTUL DE RETRAGERE AL CLIENTULUI

5.1. Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii („OUG 34/2014”), Clientul are dreptul să se retragă din Contract, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Dacă este cazul, această perioada de 14 (paisprezece) zile se va calcula din data încheierii Contractului, în cazul contractelor de prestări de Servicii sau ziua în care Clientul intra in posesia fizică a Bunurilor sau: (i) data la care Clientul intră în posesia fizica a ultimului Bun achiziționat – în cazul în care Clientul comandă printr-o singură Comandă produse multiple care vor fi livrate separat; (ii) data la care Clientul intră în posesia fizica a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

5.2. În cazul în care Clientul decide să se retragă din Contract, acesta are următoarele opțiuni:

5.2.1. de a contacta Lady in Bucatarie la adresa de email;comenzi@ladyinbucatarie.ro; sau

5.2.2. de a face orice altă declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din Contract.

5.3. În cazul în care Clientul alege să își exercite dreptul legal de retragere iar Comanda a fost achitată de către Client în prealabil, Lady in Bucatarie va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării sale de către Client asupra deciziei de retragere din Contract.

5.4. Returnarea sumei se va face prin aceeași modalitate de plată ca cea folosită de către Client pentru tranzacția inițială (i.e. transfer bancar), în contul Clientului din care a fost transferată suma inițial, cu excepția cazului în care Clientul a fost de acord cu o altă modalitate de plată.

5.5. Lady in Bucatarie nu are obligația de a rambursa costurile suplimentare în cazul în care Clientul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferita prin intermediul Site-ului.

5.6. Lady in Bucatarie poate amâna rambursarea până la data recepționarii Bunurilor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului în sensul în care acesta a trimis Bunurile către Lady in Bucatarie.

5.7. Clientul, în calitate de consumator, este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii Bunurilor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si funcționarii produselor.

5.8. Potrivit legislației aplicabile, între altele, sunt exceptate de la aplicarea dreptului de retragere următoarele:

5.8.1. contractele de prestări de Servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Lady in Bucatarie;

5.8.2. furnizarea Bunurilor confecționate după specificațiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar (spre exemplu Bunuri cu etichetă personalizată, dacă este cazul);

5.8.3. furnizarea Bunurilor care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

5.8.4. furnizarea Bunurilor sigilate care nu pot fi returnate din motive „de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client” (spre exemplu, sticle de vin desigilate);

5.8.5. furnizarea băuturilor alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piața pe care Vânzătorul nu le poate controla;

5.8.6. prestarea de servicii de catering sau servicii privind activitățile de agrement, în cazul în care Contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică .

5.9. Pentru claritate, Utilizatorii/Clienții vor avea în vedere că:

5.9.1. culorile Bunurilor, astfel cum sunt prezentate pe Site, pot fi diferite în realitate, pentru că depind de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, setările monitorului utilizat pentru vizualizarea Site-ului;

5.9.2. dimensiunile și forma Bunurilor pot fi diferite în realitate față de modul în care apar în imaginile disponibile pe Site;

5.9.3. fotografiile și imaginile de pe Site au doar rol ilustrativ/orientativ.

6. PREȚUL DE VÂNZARE, FACTURAREA ȘI PLATA BUNURILOR ȘI SERVICIILOR

6.1. Prețul de vânzare al Bunurilor și Serviciilor este cel afișat pe Site. Prețul afișat include TVA, precum și orice altă taxă aplicabilă (mai puțin cheltuielile de livrare ale Bunurilor). Prețul de vânzare poate fi modificat de către Lady in Bucatarie la orice moment, după cum va considera potrivit, fără o notificare prealabilă. Costurile de livrare vor fi evidențiate întotdeauna separat și adăugate la prețul total al Comenzii.

6.2. Orice și toate promoțiile/ofertele privind Bunuri și/sau Servicii prezentate pe Site sunt valabile în limita stocului disponibil, numai în perioada indicata pe Site și sunt supuse oricăror termeni și condiții edictate specific pentru acestea.

6.3. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Termeni și Condiții, prețul total pe care îl va plăti Clientul pentru Bunurile și Serviciile comandate este cel indicat în momentul înregistrării Comenzii. Costurile de livrare vor fi calculate în funcție de greutatea Bunurilor comandate, respectiv de numărul kilogramelor.

6.4. Ca o condiție a acceptării de către Lady in Bucatarie a Comenzilor ce cuprind Servicii constând rezervari evenimente organizate la Lady in Bucatarie, aceasta își rezervă dreptul de solicita un avans într-un cuantum variind între 15% și până la 100% din valoarea Comenzii, astfel cum este prevăzut la art.4.6 – 4.8 de mai sus. Avansul va fi achitat de către Client în baza unei facturi proforme emise de către Lady in Bucatarie, în termen de 48 de ore de la primirea acesteia.

6.5. În momentul confirmării Comenzii, Lady in Bucatarie va emite o factură pentru Bunurile și Serviciile ce urmează a fi livrate/furnizate, Clientul ;fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare și asumându-și întreaga responsabilitate pentru exactitatea acestora. Pentru o corecta comunicare a facturii/facturilor aferente Comenzii, Clientul are obligația de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont. Facturile vor fi primite de către Client exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturilor in Contul Clientului. Prin această modalitate de comunicare Clientul va deține o evidenta a facturilor emise de Lady in Bucatarie, putându-le salva și arhiva la rândul sau în orice moment. Prin plasarea Comenzii, Clientul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Lady in Bucatarie în Contul său.

6.6. Bunurile și Serviciile comandate pot fi plătite în RON, în numerar la livrare/prestare, prin ordin de plată/transfer bancar sau online cu cardul. Pentru plățile în numerar, Lady in Bucatarie poate încasa de la o persoana fizică suma maximă prevăzută de Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăti in numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

6.7. Pentru asigurarea securității tranzacțiilor, pentru plata online Lady in Bucatarie folosește serviciile oferite MobilPay. Sunt acceptate la plată toate cardurile Visa si MasterCard. Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru astfel de plăti. Pentru finalizarea corecta a tranzacției, trebuie să introduceți datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăti, urmând instrucțiunile furnizate de aceasta platformă. Tranzacțiile se efectuează în RON, la cursul de schimb al băncii emitente a cardului dumneavoastră, în cazul in care acesta este asociat unui cont în alta monedă decât RON. Dacă optați pentru plata online, după plasarea Comenzii, veți fi redirecționat către pagina în care veți putea introduce datele cardului pentru a efectua plata online. În cazul plăților online Lady in Bucatarie nu este/nu poate fi făcută responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, inclusiv, dar fără a se limita la, comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului bancar, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON.

6.8. În măsura în care, prin excepție, Lady in Bucatarie și Clientul agreează livrarea de Bunuri și/sau prestarea de Servicii care nu au fost achitate anterior sau concomitent livrării sau prestării, pentru sumele neachitate la scadență, Clientul va datora către Lady in Bucatarie penalități de întârziere în cuantum de 0,10% /zi întârziere, calculate la valoarea totală a facturii scadente și neachitate.

6.9. În cazul în care Lady in Bucatarie descoperă o eroare legată de prețul unor Bunuri și Servicii comandate deja de către Client, acesta va fi informat cat mai curând posibil,;înainte ca Lady in Bucatarie să confirme Comanda, despre eroarea produsă. În aceste situații, Clientul va putea fie să reconfirme Comanda la prețul corect, fie să anuleze Comanda.

6.10. În cazul în care a intervenit o eroare legată de prețul unor Bunuri și Servicii comandate și Clientul decide anularea Comenzii, după ce a fost informat cu privire la preturile corecte ale Bunurilor/Serviciilor, iar anterior acestui moment Clientul achitase deja prețul Bunurilor comandate, Lady in Bucatarie va rambursa sumele aferente respectivei Comenzi în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la anulare.

7. LIVRAREA BUNURILOR;.

7.1. Lady in Bucatarie asigură livrarea Bunurilor doar pe teritoriul orasului Constanta. Cu titlu de excepție, orice Comenzi de Bunuri ce implică livrarea acestora în afara orasului vor fi acceptate de Lady in Bucatarie doar în urma furnizării către Client a unei cotații de preț personalizate pentru costurile de transport, urmată de acceptarea formală a acesteia de către Client.

7.2. După încheierea valabilă a Contractului cu privire la livrarea de Bunuri, Clientul va primi un SMS/e-mail care va conține numărul documentului de transport (AWB) pentru verificarea stadiului transportului, numărul și valoarea Comenzii, modalitatea de plată.

7.3. Societatea de curierat va contacta Clientul în vederea livrării, prin telefon sau SMS, la numărul de telefon furnizat în timpul procesului de Comanda, conform politicilor interne ale societății de curierat.

7.4. Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, Bunurile comandate vor fi livrate către Cumpărător fară întârziere nejustificată și, în orice caz, în decurs de cel mult 30 (treizeci) de zile de la încheierea Contractului. În cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, Lady in Bucatarie va anunța Clientul cu privire la termenul estimat al livrării. Lady in Bucatarie nu își asumă răspunderea pentru întârzierile cauzate de firma de curierat.

7.5. Clientul este exclusiv responsabil în următoarele situații:

7.5.1. să se asigure ca livrarea se poate face la adresa de livrare indicată și că este disponibil la aceasta adresă la data livrării pentru acceptarea Bunurilor;

7.5.2. să asigure ca există spațiu la adresa de livrare pentru primirea Bunurilor precum și căi de acces corespunzătoare la adresa de livrare;

7.6. La livrare, documentul care confirmă executarea corespunzătoare a livrării trebuie sa fie semnat de către Client. Prin aceasta nu va fi afectat în niciun fel dreptul legal al Clientului de a notifica ulterior constatarea unui defect sau orice alta lipsă de conformitate a Bunurilor.

7.7. După semnarea documentelor de livrare, Clientul dobândește posesia fizică a Bunurilor comandate. Din acest moment, Clientul preia toate riscurile asupra Bunurilor respectiv riscul de pierdere, pieire sau de deteriorare. Proprietatea asupra Bunurilor se transferă de la Lady in Bucatarie către Client la plata integrală a Bunurilor.

7.8. În cazul în care Clientul nu este disponibil personal, poate desemna o terță persoană care să preia Bunurile în numele său.

7.9. La livrare, Clientul va verifica starea ambalajului și numărul corect de sticle/pachete livrate. În cazul în care există deteriorări evidente sau sunt Bunuri lipsă sau incorecte, aceste constatări vor fi înregistrate în documentele de livrare. Pentru orice problema apărută în procesul de livrare, Clientul va contacta Lady in Bucatarie la adresa de email;comenzi@ladyinbucatarie.ro.

8. PRESTAREA SERVICIILOR. PENALITĂȚI PENTRU ANULAREA COMENZILOR DE SERVICII.

8.1. Lady in Bucatarie asigură prestarea Serviciilor în conformitate cu descrierea acestora în vigoare și publicată pe Site la data plasării Comenzii ce urmează a fi executată (spre exemplu, din perspectiva activităților ce urmează a fi desfășurate și condițiile prestării acestora, cantităților și varietăților de alimente și băuturi oferite spre degustare etc.).

8.2. Lady in Bucatarie va presta Serviciile constând în rezervarea locurilor/locului la masa, in cadrul evenimentelor organizate pe plaja Lady in Bucatarie la data și ora agreată cu Clientul și menționată în emailul de acceptare a Comenzii transmis către Client. În acest context, se subînțelege că Lady in Bucatarie va angrena resurse materiale și umane în pregătirea evenimentului și va accepta un număr limitat de rezervări funcție de capacitatea proprie. Anularea rezervărilor ferme pentru Servicii constând în loc masa eveniment organizate la Lady in Bucatarie produce prejudicii Lady in Bucatarie, îndeosebi atunci când această anulare survine imediat anterior sau la data la care Serviciile urmau a fi prestate.

8.3. În cadrul participării la evenimente organizate la Lady in Bucatarie, Clienții vor respecta normele de ordine interioară ale Lady in Bucatarie, cu privire la care vor fi în mod corespunzător informați, informare pe care o confirma în scris. În mod particular, Clienții vor avea în vedere faptul că Lady in Bucatarie este o plaja amenajata in vederea exploatarii și pentru securitatea acestora sau a minorilor care îi însoțesc, aceștia trebuie să respecte, la orice moment pe parcursul evenimentelor, instrucțiunile reprezentanților autorizați ai Lady in Bucatarie. Pentru claritate, accesul minorilor la evenimentele organizate la Lady in Bucatarie este permis doar sub stricta supraveghere a părinților și sub condiția informării în prealabil a Lady in Bucatarie, fiind subînțeles că acestora nu le vor fi servite băuturi alcoolice.

8.4. Lady in Bucatarie poate presta Servicii constând rezervari evenimente în beneficiul mai multor Clienți simultan, grupurile de turiști urmând a fi organizate funcții de facilitățile disponibile. Pentru claritate, Lady in Bucatarie nu își asumă obligația de a asigura că fiecare Client și grupul aferent acestuia va beneficia de un tur/degustare individuală.

8.5. În măsura în care Clientul dorește să anuleze Comanda de Servicii constând rezervari evenimente organizate la Lady in Bucatarie, acesta va informa în scris Lady in Bucatarie, urmând a suporta următoarele costuri cu titlu de penalitate:

8.5.1. Lady in Bucatarie este îndreptățită la o sumă echivalentă cu 15% din contravaloarea Serviciilor comandate, în măsura în care anularea are loc cu mai puțin de 3 (trei) zile lucrătoare anterior datei agreate pentru prestarea Serviciilor. În acest sens, vor fi reținute integral de către Lady in Bucatarie sumele achitate cu titlu de avans de către Client, orice diferențe până la cuantumul de 100% urmând a fi facturate de către Lady in Bucatarie și achitate de către Client în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la comunicarea facturii, dacă este cazul.

8.6. În măsura în care Clientul sau beneficiarii Serviciilor desemnați de acesta nu se prezintă la data agreată în vederea prestării Serviciilor constând rezervari evenimente organizate la Lady in Bucatarie, Clientul va fi ținut să suporte 100% din cost aferent Comenzii acestor Servicii. În acest sens, va fi reținută integral de către Lady in Bucatarie contravaloarea Serviciilor care ar fi urmat a fi prestate, astfel cum a fost achitată de către Client.

8.7. În cazul în care Clientul nu achită restul din cuantumul Comenzii de Servicii constând rezervari evenimente organizate la Lady in Bucatarie, rămas de plată în urma achitării avansului menționat la art. 4.6 – 4.8 de mai sus, cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de ziua agreată pentru prestarea Serviciilor, Lady in Bucatarie este îndreptățită: (i) să considere Comanda anulată și să înceteze Contractul, prin simpla notificare scrisă către Client, transmisă prin email, fără nicio altă formalitate sau intervenție a instanței de judecată; și (ii) să rețină o sumă egală cu 50% din cuantumul Serviciilor comandate, urmând ca orice sume achitate de către Client peste acest prag să fie rambursate Clientului în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice, dacă este cazul.

9. CONFORMITATEA BUNURILOR

9.2. În măsura în care Clientul constată orice deficiență a Bunurilor (spre exemplu „defect de dop”), acesta va contacta Lady in Bucatarie la adresa de email;comenzi@ladyinbucatarie.ro. Clientul poate solicita returnarea contravalorii Bunurilor sau înlocuirea cu Bunuri conforme, fără costuri suplimentare pentru Client. Dacă Lady in Bucatarie nu poate înlocui Bunurile cu unele conforme (spre exemplu în caz de epuizare a stocului relevant), valoarea acestora va fi restituită în termen de maxim 14 (paisprezece) zile de la solicitarea Clientului.

10. POLITICA DE RECENZII ȘI COMENTARII

10.1. Utilizatorii/Clienții pot scrie recenzii și comentarii în secțiunile „Recenzii” și „Blog” de pe Site. Informațiile înscrise de către aceștia trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

10.1.1. se vor referi exclusiv la caracteristicile Bunurilor și/sau Serviciilor achiziționate/intenționat a fi achiziționate/returnate;

10.1.2. se va folosi limba română sau limba engleză;

10.1.3. limbajul nu va fi ofensator, jignitor sau discriminatoriu la adresa altor Clienți;

10.1.4. să nu folosească respectivele secțiuni ale Site-ului în alte scopuri, e.g. de marketing, publicitate etc.

10.1.5. informațiile introduse de ei sunt reale, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

10.1.6. să nu divulge și sa nu încerce obținerea de date personale ale unor terți;

10.1.7. să nu utilizeze recenzia/comentariul/întrebarea/răspunsul ca mijloc de comunicare cu Lady in Bucatarie.

10.2. În momentul plasării unei recenzii sau a unui comentariu/întrebare/răspuns pe Site, Utilizatorul/Clientul acordă către Lady in Bucatarie o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Lady in Bucatarie de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui si de a afișa acest conținut.

10.3. În măsura în care Utilizatorii/Clienții nu respectă prevederile de mai sus privind recenziile și comentariile, Lady in Bucatarie își rezervă dreptul de proceda la eliminarea recenziei/comentariului/întrebării sau răspunsului semnalat și dovedit a încalcă condițiile de mai sus sau la suspendarea Contului Utilizatorului/Clientului în cazul unor abateri repetate (i.e. minim 2 eliminări consecutive) sau o abatere grava constând într-un caracter vădit contrar regulilor de mai sus.

11.POLITICA DE SOLUȚIONARE A SESIZARILOR ȘI RECLAMAȚIILOR

;Pentru orice sesizări sau reclamații legate de Bunurile și/sau Serviciile achiziționate, Clienții au la dispoziție formularul de Contact din cadrul Site-ului, numărul de telefon 0758 760 760sau adresa de email;comenzi@ladyinbucatarie.ro. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea acestora.

12.SECURITATEA SITE-ULUI

;Site-ul poate fi utilizat doar cu bună-credință, în scopul în care a fost creat, cu respectarea practicilor în domeniu și a legislației aplicabile. Site-ul nu poate fi utilizat în scopul introducerii de viruși sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la acest Site, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau baza de date în legătură cu Site-ul. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Utilizatorii/Clienții își asumă obligația de a nu întreprinde niciun atac de blocare a Site-ului, de a nu îl utiliza în mod abuziv (respectiv cu rea-credință, contrar scopului pentru care a fost creat și/sau cu încălcarea prevederilor legale aplicabile) și de a nu întreprinde orice alte acțiuni distructive cu privire la acesta. Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza Site-ul. Utilizatorii/Clienții sunt pe deplini răspunzători de orice prejudicii cauzate Lady in Bucatarie sau unor terți prin orice acțiuni care încalcă prezenta clauză.

12.2. Lady in Bucatarie întreprinde toate eforturile pentru a asigura o navigare sigură pe Site, însă nu garantează ca Site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, ca nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari.

12.3. Utilizatorul/Clienții folosesc Site-ul pe riscul propriu, Lady in Bucatarie nefiind în niciun fel răspunzătoare pentru eventualele prejudicii cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau a utilizării informațiilor de pe Site. Lady in Bucatarie nu răspunde de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site, fără ca prin această prevedere să fie afectate drepturile de care beneficiază Clientul, în calitate de consumator. Clientul trebuie să se asigure ca are instalate sisteme adecvate de protecție, menite să protejeze dispozitivul cu care accesează Site-ul de viruși și/sau orice alt conținut dăunător.

12.4. Orice link-uri către alte site-uri web sau materiale ale unor terțe parți postate pe Site sunt oferite exclusiv în scop informativ, iar Lady in Bucatarie nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru conținutul acestor site-uri și materiale, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri web.

12.5. Lady in Bucatarie va asigura confidențialitatea datelor Utilizatorilor/Clienților, respectiv a datelor de autentificare, parolei și tuturor celorlalte detalii în legătură cu Contul creat pe Site. Utilizatorul/Clientul trebuie să se asigure că informațiile privind Contul creat pe Site rămân confidențiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Utilizatorul/Clientul își asumă obligația de a notifica Lady in Bucatarie în cel mai scurt timp posibil dacă există suspiciuni că securitatea Contului său este în pericol. Pentru informații privind Politica de Confidențialitate a datelor aplicabilă ca parte a acestor Termeni și Condiții, vă rugăm să accesați Secțiunea Politica de Confidențialitate;de pe Site.

13. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

13.1. Întregul conținut al Site-ului, care include, dar nu se limitează la, toate imaginile, logo-urile, reprezentările stilizate, simbolurile, textul și/sau conținutul video/multimedia incluse pe Site în orice moment, sunt proprietatea exclusivă a Lady in Bucatarie.

13.2. Nicio persoană care are sau obține acces la conținutul de pe Site, prin orice mijloc de comunicare, indiferent daca utilizează Site-ul prin înregistrarea unui Cont sau fără Cont, și indiferent de scop, nu este îndreptățită, fără acordul prealabil dat în forma scrisă în mod expres de către Lady in Bucatarie, la:

13.2.1. copierea, transmiterea prin orice mod, publicarea, transferul, modificarea, utilizarea, referirea la, prezentarea și/sau includerea oricărei părți sau a întregului conținut de pe Site in orice alt conținut/context în cadrul sau în afara Site-ului;

13.2.2. eliminarea parțială sau totală a simbolurilor, logourilor și oricăror altor reprezentări grafice care semnifică dreptul de autor al Lady in Bucatarie asupra conținutului Site-ului;

13.2.3. transferul, vânzarea, comercializarea în orice mod a unor documente/materiale redactate/realizate prin reproducerea, modificarea, utilizarea sau afișarea conținutului Site-ului.

13.3. Lady in Bucatarie își rezervă dreptul unilateral de a interzice oricărei persoane care are acces la Site orice asemenea utilizare ori de cate ori o consideră contrară prevederilor din acești Termeni și Condiții, Utilizatorii/Clienții urmând a fi deplini răspunzători pentru orice prejudicii cauzate prin încălcarea acestora.

13.4. Lady in Bucatarie poate oferi oricărei persoane care are acces la Site dreptul de a utiliza o parte/anumite informații din conținutul de pe Site printr-un contract. Este interzisă orice utilizare a conținutului Site-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentele Termeni și Condiții sau de un contract cu privire la dreptul de utilizare a conținutului de pe Site încheiat între Lady in Bucatarie și persoana relevantă.

13.5. Prevederile din această secțiune se vor aplica în egală măsura oricărui conținut transmis de către Lady in Bucatarie unei persoane prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil.

14. RĂSPUNDERE

14.1. Lady in Bucatarie nu poate fi făcută răspunzătoare pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Lady in Bucatarie a oricăreia dintre obligațiile sale conform Contractului și/sau pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare, în special pentru pierderea Bunurilor, sau din prestarea Serviciilor.

14.2. Lady in Bucatarie nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a Clientului în situația în care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor Termeni si Condiții sau de nerespectarea Contractului și celorlalte instrucțiuni menționate pe Site sau în comunicările emise ca parte a plasării sau livrării unei Comenzi.

14.3. Lady in Bucatarie nu poate fi făcută răspunzătoare pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri din cadrul acestuia.

14.4. Lady in Bucatarie nu poate fi făcută răspunzătoare pentru orice prejudicii suferite de Clienți ca urmare a nerespectării de către aceștia, în cadrul participării la evenimentele organizate pe plaja Lady in Bucatarie, a normelor de ordine interioară ale Lady in Bucatarie, cu privire la care au fost în mod corespunzător informați, informare pe care au confirmat-o în scris.

14.5. În cea mai mare măsura permisă de lege, răspunderea Lady in Bucatarie pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a Contractului este limitată la contravaloarea Bunurilor și/sau Serviciilor ce fac obiectul acestuia.

15. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Lady in Bucatarie poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru orice servicii ce țin de onorarea Comenzii, și respectiv executarea Contractului, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia în acest sens. În caz de cesiune/subcontractare, Lady in Bucatarie rămâne răspunzătoare față de Client cu privire la executarea obligațiilor reieșind din Contract.

16. FORȚA MAJORĂ

16.1. Nici una dintre părțile la Contract nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorata unui eveniment de forță majoră, astfel cum aceasta este definită de legislația aplicabilă.

16.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte la Contract va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea Contractului fără nicio altă formalitate sau intervenție a instanței de judecată, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune.

17. LEGEA APLICABILĂ. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

;Prezentele Termeni și Condiții precum și orice Contract încheiat în baza acestora sunt supuse legii romane. Eventualele litigii apărute între Lady in Bucatarie și Utilizatori/Clienți se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care această soluționare nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Municipiul Constanța.

18.CLAUZE SPECIALE

;Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor (respectiv prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea unei Comenzi și/sau prin efectuarea unei plăți aferente unei Comenzi plasate pe Site), Utilizatorul/Clientul consimte expres cu privire prevederile Termenilor și Condițiilor, inclusiv, dar fără a se limita la, cele privind limitarea răspunderii (Clauzele 7.4, 12.3, 14, 16.1), dreptul de a înceta Contractul (Clauzele 7.5.4, 8.5, 8.6, 8.7, 16.2), legea aplicabilă și soluționarea litigiilor (Clauza 17).

CUM COMANDATI?

Va stam la dispozitie cu o paleta diversificata de produse: de la prajituri, pana la torturi aniversare sau Candy Bar-uri atractive. Orice ocazie speciala din viata voastra, poarta un singur nume - Lady in bucatarie. Nu ezitati sa comandati desertul mult dorit!

ABONATI-VA LA NEWSLETTER!

Abonati-va la newsletterul Lady in bucatarie pentru a fi la curent cu toate noutatile din laboratorul nostru!